Kanjertraining


Sinds enkele jaren zijn wij een gecertificeerde Kanjerschool. Dat betekent dat alle leerkrachten bevoegd zijn om Kanjertraining te geven.
Wat houdt de Kanjertraining in?
 
Wij zien graag dat alle leerlingen Kanjers zijn en dat ze zich gedragen als een Kanjer. Hoe doe je dat?
Door wekelijks een kanjerles te geven, leren we de kinderen om goed gedrag te vertonen.
Het goede gedrag wordt beloond, het minder goede gedrag wordt afgewezen.
We leren kinderen hun eigen gedrag te herkennen.
Voor uitleg van de Kanjermethode kunt u: hier klikken