Extra begeleiding in de klas
“Gelukkige kinderen met passende resultaten”, zo luidt de missie van onze school.  Op school bieden we goed onderwijs met zorg op maat. Ieder kind is anders en ieder kind heeft andere talenten en leerdoelen. Daarmee heeft ook ieder kind iets anders nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  De leerkrachten bekijken wat ieder kind nodig heeft: “Wat zijn de stimulerende factoren en welke wellicht belemmerend? Wat zijn de (onderwijs)behoeften van ieder kind en op welke wijze kunnen we daar op school op aansluiten?

In iedere klas wordt er per week bekeken welke ‘extra begeleiding’ er nodig is om aan de behoeften van de kinderen te kunnen voldoen. Dit wordt ingepland in ‘het zorgplan’ van de groep. Het kan zijn dat de leerkracht deze extra begeleiding gaat oppakken, maar de inzet van een onderwijsassistent is ook mogelijk. De begeleiding kan bestaan uit extra instructie en/of oefenen van bepaalde doelen of juist extra instructie op plustaken, maar de extra begeleiding kan ook een andere invulling hebben, zoals waardevolle gesprekken tussen leerkracht en kind. Wanneer uw kind extra begeleiding krijgt wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Als daar hulpvragen uit voortkomen, dan worden deze besproken met de intern begeleider.

Intern begeleider
Mijn naam is Esther de Joode. Wellicht voor een aantal ouders een nieuw gezicht. Via deze weg leg ik graag uit wat mijn functie is binnen de school.
Als intern begeleider ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heb binnen de school zowel coördinerende en begeleidende taken. Wanneer er een hulpvraag blijkt te zijn kijk ik samen met leerkracht en/of ouders wat er nodig is. Ook onze kansencoach of het ondersteuningsteam dat aan onze school is gekoppeld kan hierin meedenken. Het ondersteuningsteam bestaat uit een orthopedagoog, een jeugdverpleegkundige en een maatschappelijk werker (Samen Doen). Het kan zijn dat nader onderzoek of externe hulpverlening wenselijk is. In samenspraak met alle betrokkenen worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht, zodat we hier op school zo goed mogelijk bij aan kunnen sluiten. Zo streven we ernaar  dat ieder kind gelukkig is en passende resultaten kan behalen.